12. nedeľa po Päťdesiatnici

(12.08. 2018)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Peter MRÍZ aŠtefánia GUTTEROVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Štefan BRECÍK aNatália GALAJDOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 3. Jozef SIVÝ aNikola LAKOMCOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 4. Lukáš DROZDA aKristína FIRKOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 5. Radoslav PIŇKO aJana KOVÁČIKOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 6. Róbert ANDRÁŠI a Lenka PAVOLKOVÁ. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

 • Na dnešnú nedeľu (12.08. 2018) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školy. Už vopred Pán Boh zaplať všetkým darcom.
 • stredu (15.08. 2018) máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, chrámový sviatok našej farnosti a zároveň patrocínium humenského vikariátu. Liturgický program ako vo sviatok počas týždňa: v utorok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň, v stredu ráno o 6:30 hod. Utiereň a o 7:30 sv. liturgia (csl.). Večer bude jedna svätá liturgia o 18:00 hod. v slovenskom jazyku, kedy spoločne ako rodina oslávime sviatok aj farnosti a aj vikariátu. Po sv. liturgiách sa budeme modliť Mariánsky moleben.
 • Pripomíname, že počas budúceho víkendu sa koná odpustová slávnosť v Ľutine. Záujemci o túto púť majú program na výveskách. Informácie o odchode autobusu do Ľutiny v nedeľu ráno budú oznámené v stredu počas svätých liturgií. Zároveň Vám oznamujeme, že odpustová slávnosť v našej farnosti sa uskutoční v dňoch 24. – 26.08. 2018. Program odpustovej slávnosti už čoskoro na internete a aj výveskách.
 • V sakristii si môžete zakúpiť knihu s názvom Neprestaňme dobrorečiť Pánovi, ktorá je venovaná o. Michalovi Roškovi, jej cena je 10.- eur. Takisto ponúkame na predaj nové hudobné CD študentov nášho gymnázia s názvom Neboj sa!, jeho cena je 5 eur.
 • Farská púť do Ríma. Základné informácie na internete a na výveskách. Prosíme nahlásiť sa záväzne do 12.08. 2018 (teda do dnešnej nedele!!!) v sakristii chrámu. Bližšie informácie na fare. Je voľných už iba 7 miest, takže už neváhajte s nahlasovaním. Zároveň prosíme tých, ktorí sa nahlásili na púť letecky, aby si v sakristii vyzdvihli príslušné prihlášky a formuláre.