23. nedeľa po Päťdesiatnici

(28.10. 2018)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Eugen MATI aVeronika RUJÁKOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.

 

 • utorok (30.10. 2018) sa neuskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • Vo štvrtok budeme v našom chráme slúžiť zádušné sväté liturgie za všetkých našich zosnutých. Po svätých liturgiách následne budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt. Svätá liturgia ráno bude o 07:30 sv. liturgia (csl.), večer o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.)
 • Vo štvrtok (01.11. 218) sa na mestskom cintoríne o 13:00 hod. budeme modliť panychídu za všetkých zosnutých. (nepomýliť sa z minulosti, kedy to bolo o 15:00 hod.)
 • Vo štvrtok (01.11. 2018) sa uskutoční stretnutie rodákov vo Veľkej Poľane s o. biskupom Milanom Chauturom. Odchod autobusu je o 8.00 hod. z Dubníka a o 8.10 hod. z Lipovej ulice od našej cerkvi.
 • Vsobotu (03.11. 2018) pozývame deti z našej farnosti na ďalšie eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
 • V sakristii chrámu si môžete za symbolický príspevok 1,-€ zakúpiť sviečku za nenarodené dieťa k spomienke novembra, kedy o 10:00 budú aj spoločné modlitby pred bránou nemocnice v Humennom.
 • Pripomíname, aby ste sa ešte v priebehu budúceho týždňa nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2019 (15 eur) a Misionár (13 eur).
 • V dňoch od do 8. novembra je možnosť získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Podmienky získania odpustkov:

 • nábožne navštíviť chrám alebo kaplnku
 • nábožne navštíviť cintorín raz denne
 • pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu)
 • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
 • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu
 • V nadväznosti na tieto informácie a skutočnosti Vás pozývame, aby ste sa snažili sviatosť zmierenia vykonať si v pondelok, v utorok alebo v stredu, a tak mohli od už od 1. novembra získavať odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia

pred Pamiatkou zosnulých

Pondelok

29.10. 2018

06.00 – 07.30 hod. 16.30 – 18.00 hod.

Utorok

30.10. 2018

06.00 – 07.30 hod. 16.30 – 18.00 hod.

Streda

31.10. 2018

06.00 – 06.30 hod. 16.30 – 18.00 hod.

Štvrtok

01.11. 2018

06.30 – 07.30 hod. 17.00 – 18.00 hod.
Piatok

02.11. 2018

06.00 – 06.30 hod. 17.00 – 18.00 hod.