22. nedeľa po Päťdesiatnici

(21.10. 2018)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Tomáš TÓTH aMgr. Michaela TÓTHOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Eugen MATI aVeronika RUJÁKOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

 • V zbierke pre potreby našej farnosti, na rekonštrukciu vykurovania, sa nazbieralo 1 158,10 .- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
 • Pripomíname, že dnes (21.10. 2018) je vyhlásená zbierka na misie. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.
 • utorok (23.10. 2018) sa o 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • piatok (26.10. 2018) máme sviatok veľkomučeníka Demetra. Vo štvrtok večer bude o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). V piatok o 06:30 hod. Utiereň (csl.), 07:30 sv. liturgia (csl.), večer o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.)
 • Pozývame členov speváckeho Zboru sv. Jozefa, ale aj všetkých nových záujemcov o účinkovanie v tomto zbore, na stretnutie v súvislostí s programom pred vianočnými sviatkami, ktoré sa uskutoční 26.10. 2018 (piatok) po večernej sv. liturgii.
 • V noci zo soboty (27.10. 2018) na nedeľu (28.10. 2018) je zmena času, prechádza sa na zimný čas!!!! Nezabudnúť si hodiny posunúť z 03:00 hod. na 02:00 hod.
 • Blíži sa dušičkové obdobie a s ním sú spojené modlitby za zosnutých, v našom prípade aj hramoty. Ak máte nejakú zmenu v svojich hramotách, ktoré sú v hramotných knižkách našej farnosti, počas budúceho týždňa po sv. liturgiách bude možné vykonať tieto zmeny v sakristii.
 • V dňoch10. – 25.10. 2018 je v chráme Humenné – Dubník putovná výstava o živote a diele biskupa P.P. Gojdiča, ako jedna zo sprievodných aktivít Jubilejného roka v našej Cirkvi.
 • Pripomíname, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2019 (15 eur) a Misionár (13 eur). Prihlasovacie hárky sú v sakristii.
 • Voľby farskej rady. Keďže skončilo funkčné obdobie Farskej rady v našej farnosti, vyhlasujeme voľby členov farskej rady. Na základe Štatútu Farskej rady farár farnosti vymenoval volebnú komisiu v zložení: Slobodníková Helena, Stachurová Mária a Kuzmová Mária. Ďalším krokom je navrhovanie kandidátov na členov Farskej rady. Papieriky s predtlačou si môžete vyzdvihnúť pri východe z chrámu. Svojich kandidátov môžete navrhnúť do 04.11. 2018 (nedeľa). Volebné hlasovacie lístky sa budú vydávať v nedeľu, 18.11. 2018 pri sv. liturgiách.