21. nedeľa po Päťdesiatnici

(14.10. 2018)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Martin PETRÍK a Mgr. Katarína SITKOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Tomáš TÓTH a Mgr. Michaela TÓTHOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

  • Na dnešnú nedeľu (14.10. 2018) je vyhlásená zbierka pre potreby našej farnosti, na rekonštrukciu vykurovania. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • utorok (16.10. 2018) sa o 17.15 hod. uskutoční prvé stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • Vsobotu (20.10. 2018) pozývame deti z našej farnosti na ďalšie eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • Na budúcu nedeľu (21.10. 2018) je vyhlásená zbierka na misie. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • V dňoch10. – 25.10. 2018 je v chráme Humenné – Dubník putovná výstava o živote a diele blaženého biskupa a mučeníka P.P. Gojdiča, ako jedna zo sprievodných aktivít Jubilejného roka v našej Cirkvi.
  • Pripomíname, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2019. Príspevok, ktorý prosíme zaplatiť spolu s prihlásením, je na rok 2019 – 15 eur. V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár. Ak máte záujem iba o kalendár na rok 2019, jeho cena je 1,50 eur/ks. Prihlasovacie hárky sú v sakristii.
  • Takisto pripomíname, že je potrebné nahlásiť sa k odoberaniu časopisu Misionár na rok 2019. Predplatné bude v nasledujúcom roku zvýšené. Ak si ho však objednáme do 12.11. 2018, tak cena predplatného bude 13 eur + kalendár zdarma. Zapisovať sa môžete do konca októbra v sakristii.