25. nedeľa po Päťdesiatnici

(11.11. 2018)

 

  • Na dnešnú nedeľu (11.11. 2018) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • V dnešnú nedeľu (11.11. 2018) sa aj naša farnosť zapojí do medzinárodnej iniciatívy vlád Veľkej Británie, Severného Írska a Nemecka, kedy pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny sa rozozvučia zvony nášho chrámu o 13:30 hod.!
  • utorok (13.11. 2018) sa o 17:15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • stredu (14.11. 2018) sa uskutoční slávnosť 20. výročia založenia Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Slávnosť začína o 09:00 hod. archijerejskou svätou liturgiou a potom pokračuje o 11:00 hod. programom v MsKS. Z tohto dôvodu ranná svätá liturgia (o 06:30 hod.) nebude, večer liturgia ako zvyčajne o 18:00 hod.
  • Vo štvrtok (11. 2018) začína v našom obrade pôstne obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista – Filipovka.
  • Vsobotu (17.11. 2018) pozývame deti z našej farnosti na ďalšie eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • Na budúcu nedeľu (18.11. 2018) sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na podporu farnosti Jarabina, kde pôsobí bývalý kaplán našej farnosti Miroslav Sentivan, ktorý sa s veľkou dôverou a prosbou obrátil na našu farnosť. Príde aj on sám medzi nás, aby objasnil svoju situáciu a zdôvodnil motív zbierky.
  • V sobotu (24.11. 2018) farnosti protopresbyteritáu Humenné organizujú Ďakovnú púť v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie v Krásnom Brode. Program púte začína o 09:15 hod. Bližšie informácie na výveskách, resp. internete. Záujemci o túto púť nech sa hlásia v sakristii, aby sme vedeli zabezpečiť dopravu na túto púť.