FARSKÉ OZNAMY – 16. nedeľa po Päťdesiatnici (20.09. 2020)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Michal ONDERKO,náb. rím. kat., bývajúci vo Veľkom Šariši a Radka DEMJANOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Hrabkove. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Ing. Miloš MEGIS,náb. gr. kat., bývajúci v Michalovciach a MVDr. Dominika KRESTIANOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Lukáš KOLESÁR,náb. rím. kat., bývajúci v Hrabovci nad Laborcom a Mária PETRUNČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       4. Lukáš VRÁBEĽ,náb. rím. kat., bývajúci v Košiciach a  Alexandra MEŽDEJOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Roman CAP,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a  Veronika VOROŇÁKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • v V Zbierke pre Boží hrob sa v našej farnosti nazbieralo 362,97.- eur. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
  • (25.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi.
  • po večernej liturgii. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
  • Pozývame všetkých členov  Spolku sv. ruženca v našej farnosti na spoločnú modlitbu posvätného ruženca a stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu (04.10. 2020) o 14:30 hod.
  • (teda treba ich osobne priniesť) v nedeľu (04. októbra 2020) po sv. liturgii, ktorá bude o 11:00 hod. Na tomto stretnutí sa budú prejednávať aj praktické záležitosti ohľadom katechetických stretnutí detí.