FARSKÉ OZNAMY – 17. nedeľa po Päťdesiatnici (06.10. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Igor NIRODA,narodený a bývajúci v Prešove a  Jana JANČÍKOVÁ narodená                    v Prešove a bývajúca v Nižnej Šebastovej. Ohlasujú sa po tretíkrát.

  • utorok (08.10. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční prvé katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Prosíme aj rodičov, aby sa tohto prvého stretnutia zúčastnili so svojimi deťmi.
  • Misijný mesiac. Svätý Otec František vyhlásil Mimoriadny misijný mesiac na október 2019, kde stanovil aj tému: Pokrstení a vyslaní: Kristova cirkev na misiách vo svete. V rámci tohto mesiaca sa aj my aktívne zapojíme do tohto slávenia: modlitbou posvätného ruženca na misijný úmysel (11.10. 2019), v misijnú nedeľu (20.10. 2019) budeme sláviť Eucharistiu s úmyslom na misie a takisto finančnou zbierkou podporíme apoštolskú prácu v misiách.
  • Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. V našej farnosti je na každý deň mesiaca určený aj konkrétny úmysel (môžete si ich nájsť na výveske, či internete). Pozývame Vás aj k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
  • Pripomíname, že pravidelne vo štvrtok po večernej liturgii sa koná Biblická škola. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
  • Šarkaniáda. V nedeľu (13.10. 2019) pozývame všetky deti a mládeže na Šarkaniádu. Uskutoční sa (v prípade priaznivého počasia) na Lúke nad Kalváriou (pri vysielači nad cintorínom) od 13:30 hod. Bližšie informácie na plagáte.
  • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2020. Príspevok, ktorý prosíme zaplatiť spolu s prihlásením, je na rok 2020 – 16 eur. Prihlásiť k odberu sa môžete v sakristii.