FARSKÉ OZNAMY – 18. nedeľa po Päťdesiatnici (13.10. 2019)

  • Šarkaniáda. Pozývame vás na Šarkaniádu, ktorá sa uskutoční dnes o 13:30 hod. na Lúke nad Kalváriou (pri vysielači nad cintorínom). Tešíme sa na vás.
  • utorok (15.10. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční ďalšie katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • Milión detí sa modlí ruženec. V piatok (18.10. 2019) sa uskutoční celosvetová modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Pozývame všetkých vás zapojiť sa do tejto detskej misie modlitby: o 9:00 hod. prostredníctvom TV Lux alebo o 17:15 hod. modlitbou posvätného ruženca v našom farskom chráme.
  • Október – mesiac ruženca a misií. Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. V našej farnosti je na každý deň mesiaca určený aj konkrétny úmysel, taktiež Vás pozývame k modlitbe desiatku svätého ruženca v rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.  Mesiac október pápež František vyhlásil za Mimoriadny misijný mesiac. V našej farnosti budeme sláviť v nedeľu (20.10. 2019) sv. liturgiu o 09:00 hod. s úmyslom za Cirkev na misiách a takisto sa zapojíme do zbierky na Misie, ktorou podporíme apoštolskú prácu misionárov. 
  • Pripomíname, že pravidelne vo štvrtok po večernej liturgii sa koná Biblická škola. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
  • V sobotu (19.10. 2019) pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2020 (predplatné 16.- eur),takisto časopisu Misionár (predplatné 13.- eur). Nahlásiť sa a zaplatiť predplatné prosíme do konca októbra.

 Oprava chodníka na Kalvárii. Oznamujeme, že po porade s Farskou radou sme sa rozhodli zrealizovať rekonštrukciu chodníka na našej Kalvárii. Stavebné úpravy sa začnú realizovať (všetko v závislosti od počasia) už tento týždeň. V súvislosti so stavebnými prácami bude vchod do areálu z ulice Lipovej uzavretý. Prosíme vás o trpezlivosť, zhovievavosť a rešpektovanie pokynov počas týchto prác. Ďakujeme.