FARSKÉ OZNAMY – 17. nedeľa po ZSD

(01.10.2017)

     Ohlášky

  1. Štefan LUKÁČ, narodený a bývajúci v Humennom a Adriana KUSKOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Radoslav Ščerba, narodený a bývajúci v Humennom a Lucia Geregová, narodená v Michalovciach a bývajúca v Moravanoch, ohlasujú sa po prvýkrát.

         Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     Oznamy

  • V zbierke pre Potreby farnosti veriaci v našej farnosti obetovali 49,- eur. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!
  • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018. Príspevok, ktorý prosíme zaplatiť, ostáva nezmenený – 14 eur. V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2019. Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na rok 2018 (tiež to nahláste pri zapisovaní), jeho cena je 1,50 eur/ks.
  • Takisto záujemci o odoberanie časopisu Misionár nech sa prihlásia v sakrestii do konca októbra. Predplatné na rok 2018 (aj s kalendárom) je 11 eur.
  • Dnešným dňom, 10. 2017. začíname mariánsky mesiac. V rámci mariánskej úcty budeme sa v našom chráme modliť Mariánsky moleben. Počas pracovných dní pred večernou svätou liturgiou o 17.45 hod. a v stredu aj pred svätou liturgiou o 6.15 hod. Október je predovšetkým mesiacom modlitby posvätného ruženca. V nadväznosti na túto informáciu vás chceme pozvať k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
  • Pozývame všetky deti do 12 r. na eRko – stretko, ktoré sa uskutoční 10.2017 o 14:00 v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • spoveď pred prvým piatkom: Starých a chorých navštívime doma vo štvrtok (05.10.) od 8:00 hod.