FARSKÉ OZNAMY – 23. nedeľa po Päťdesiatnici (17.11. 2019)

  • V zbierke na Podporný fond ABÚ sa v našej farnosti nazbieralo 328,80.- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • Dnes (17.11. 2019) sa aj naša farnosť pripojí k výzve  pripomienky 30. výročia od pádu komunizmu a návratu slobody vyzváňaním chrámových zvonov o 17.00 hod. ako znak vďaky Bohu za dar slobody.
  • utorok (19.11. 2019) sa od 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • utorok (19.11. 2019) sa bude konať v čase 09:00 – 12:30 hod.Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho„. V programe budú edukatívne ukážky, prehliadka tried a info o možnostiach štúdia. Všetky podrobnosti o tejto aktivite si môžete pozrieť na plagáte na výveske, resp. na internete.
  • Vo štvrtok (21.11. 2019) máme sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu. V stredu večer (20.11. 2019) o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), po nej o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). Vo štvrtok o 06:30 hod. Utiereň (csl.), 07:30 sv. liturgia (csl.), o 09:30 hod. sv. liturgia nášho gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, večer sv. liturgie o 16:30 a 18:00 hod. (slov.). Pri sv. liturgiách mirovanie  a požehnávanie detí, preto pozývame všetky deti k účasti na liturgiách.
  • V rámci Filipovky sa budeme modliť Moleben pred Narodením Ježiša Krista, pol hodiny (17:30 hod.) pred každou večernou svätou liturgiou v týždni. A taktiež v stredy a piatky pred rannými svätými liturgiami (06:00 hod.).
  • V dňoch 22. a 23.11. 2019 sa uskutoční 10. ročník farského turnaja v stolnom tenise. Bližšie informácie na plagáte na výveske, resp. na internete.