FARSKÉ OZNAMY – 29. nedeľa po ZSD

(10.12. 2017)

  • Zbierke pre potreby farnosti veriaci v našej farnosti obetovali 481,– eur., v zbierke na Charitu 283.- eur. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!
  • Čas Filipovky a predvianočného času je charakterizovaný množstvom dobročinných akcií. Chceme Vám ponúknuť možnosť realizovať sa v tejto oblasti aj v našej farnosti. Naši mladí zo zboru prichádzajú s prosbou o prispenie na zakúpenie nových kláves (varhany), ktorých cena je približne 300,-eur. Ak máte chuť a finančnú možnosť prispieť na túto vec a podporiť tým rozvoj talentov našich mladých vo farnosti, môžete prostredníctvom kňazov alebo sestričky Simeony prispieť na túto šľachetnú vec v rámci našej farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!
  • Vutorok (12.12. 2017) sa uskutoční od 17.15 hod. katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • V nedeľu (17.12. 2017) sa od 15.00 hod. bude v našom chráme vysluhovať sviatosť zmierenia pred sviatkom Narodenia Pána. Chceme vás poprosiť, aby ste si našli čas v túto nedeľu na vykonanie si svätej spovede, keďže sú pozvaní viacerí kňazi z nášho dekanátu. Zároveň vás prosíme, aby ste venovali čas aj dôkladnej príprave na spoveď!!!. V týždni pred Vianocami plánujeme totiž spovedať už iba výnimočné prípady. Zároveň oznamujeme, že počas vianočných sviatkov sa z pastoračných dôvodov spovedať nebude!
  • Zapisovanie úmyslov na sväté liturgie od nového roku. Od pondelka (11.12. 2017) sa začnú zapisovať úmysly na sväté liturgie v budúcom roku. Niekoľko pravidiel ohľadom tohto zapisovania: zapisovať na sväté liturgie budú iba kňazi po svätých liturgiách, nikdy nie pred svätou liturgiou. Panychídy sa v tomto roku budú slúžiť iba pri zádušných liturgiách (pohrebná, týždňová, 40-dňová, ročná, významné výročie…), aby sa oddelili zádušné liturgie od spomienkových. Panychídy za našich zosnulých sa slúžia 6x v roku: počas zádušných sobôt a v období pred Pamiatkou zosnulých.
  • V sakristii chrámu je možné si prevziať pre členov spolku sv. Cyrila a Metoda podielové knihy a kalendáre. Taktiež je taktiež možné zakúpiť si rusínsky kalendárnástenný kalendár s ikonami svätých na každý deň.
  • GMC Bárka v Juskovej Voli organizuje v dňoch 02.01. – 05.01. 2018 Zimný detský tábor pre deti od 9 do 15 rokov, v cene 30 eur. Všetky informácie na plagáte na výveske.
  • Pri príležitosti  výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút svätého Františka Saleskéhoknihu s názvom Triumf Srdca, v cene 15 eur. Knihu si môžete objednať prostredníctvom objednávky, ktorú aj s návratnou obálkou nájdete v sakristii programu.