FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa sv. Praotcov

(17.12. 2017)

  • V utorok (19.12. 2017) sa katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia neskutoční, najbližšie stretnutie bude až po Novom roku, 09.01. 2018.
  • V stredu (20.12. 2017), od 8.30 hod. budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pre chorých v našej farnosti. Ak máte záujem o vyslúženie tejto sviatosti pre Vašich blízkych, nahláste to v sakristii do utorka (19.12. 2017).
  • V sobotu (23.12. 2017) bude o 12.30 hod. nácvik koledovania eRkárov. V tejto súvislosti je potrebné, aby na tento nácvik prišiel s dieťaťom aj jeden z rodičov, ktorým budú oznámené presné informácie ohľadom koledovania na jasličkovej.
  • V sakristii chrámu je možné si prevziať pre členov spolku sv. Cyrila a Metoda podielové knihy a kalendáre. Taktiež je taktiež možné zakúpiť si rusínsky kalendár a nástenný kalendár s ikonami svätých na každý deň.
  • V sakristii chrámu môžete zakúpiť deťom a vnúčatám brožúrky rozprávok od p. Vladimíra Špureka. Brožúrky sú za príspevok: s CD od 2,-€, bez CD od 1,-€.
  • Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút svätého Františka Saleského knihu s názvom Triumf Srdca, v cene 15 eur. Knihu si môžete objednať prostredníctvom objednávky, ktorú aj s návratnou obálkou nájdete v sakristii programu.