FARSKÉ OZNAMY – 3. nedeľa po Pasche – o myronosičkách (26.04. 2020)

  • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania!
  • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. Úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť vždy na internete alebo na výveskách pri chráme.
  • Pripomíname, že v pracovných dňoch bude opäť v čase od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia. Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
  • Výzva vo farnosti: Buďme všímaví a empatickí. Chceme Vás všetkých poprosiť, pozvať a vyzvať, že ak viete o ľuďoch vo Vašom okolí (hlavne starší ľudia, chorí, nevládni, opustení…), ktorí potrebujú pomoc v týchto časoch (nákup, sprevádzanie, či iná služba), aby ste nám napísali, resp. zavolali a my sa pokúsime podniknúť patričné kroky pomoci danému človeku. Buďme naozaj k sebe viac všímaví a empatickí. Ďakujeme.