FARSKÉ OZNAMY – 3. nedeľa po Päťdesiatnici (30.06. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  1. Miloš MAČOŠKO, bývajúci v Bukovciach a Radka Mária BÁČIKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Vladimír KISS, narodený a bývajúci v Nových Zámkoch a  Simona PISÁKOVÁ, narodená v Snine a bývajúca v Nových Zámkoch. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. Chcel by som upriamiť pozornosť na skutočnosť, že v 1. piatok je zároveň štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda. Nájdite si preto čas na spoveď v priebehu týždňa, resp. v piatok počas doobedňajších liturgií, kedy budeme spovedať vždy 2 kňazi.
  • utorok (02.07. 2019) – začiatok Levočskej púte. Autobus (pre nahlásených) odchádza o 07:00 hod. z parkoviska pod cerkvou.
  • piatok (05.07. 2019) máme sviatok sv. slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Vo štvrtok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), po nej o 18:00 hod. liturgia (slov.). V piatok ráno sv. liturgie ako v nedeľu: o 08:00 hod. (csl.) a 10:00 hod. (slov.) Večerná sv. liturgia ako obvykle o 18:00 hod. (slov.). Pri sv. liturgiách bude mirovanie. V piatok je zároveň voľnica.
  • Plánujeme počas prázdnin spustiť projekt pre deti z našej farnosti s názvom: Prázdniny so svätými. Cieľom tohto projektu je, aby sa deti stretávali aj počas prázdnin a spoznávali konkrétnych svätých v Cirkvi. O cieľoch, realizácii a ďalších súvislostiach by sme sa chceli porozprávať aj s rodičmi, ktorých týmto pozývame na krátke stretnutie, ktoré by sa uskutočnilo v piatok (05.07.2019) po sv. liturgii, ktorá bude o 10:00 hod.
  • Výberové konanie. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Všetky podmienky, požiadavky a informácie nájdete na výveskách.