FARSKÉ OZNAMY – 3. pôstna nedeľa (15.03. 2020)

  • Aj v nasledujúcom týždni (do 22.03. 2020) sa na základe rozhodnutia predsedu vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS (10. 03. 2020) sú verejné bohoslužby zrušené!
  • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. V pracovných dňoch bude sv. liturgia o 07:00 hod.,, úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Aktualizovaný poriadok bohoslužieb si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti www.grkathe.sk, resp. na výveskách pri chráme. Ak by niekto chcel presunúť svoj úmysel liturgie, nech kontaktuje kňazov, budeme po skončení zákazu hľadať vhodný termín.
  • Eucharistická adorácia. Pripomíname, že v pracovných dňoch (pondelok – piatok) bude od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia.  Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
  • Ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683, o. Pavol FEČKANIN – 0911 912 360. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde budeme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.
  • sobotu (21.03. 2020) máme 4. zádušnú sobotu. O 08:00 bude slúžená sv. liturgia za našich zosnutých, po nej bude aj panychída za všetkých našich zosnulých.
  • V nedeľu (22.03. 2020) bude slávená v našom farskom chráme sv. liturgia o 09:00 hod., počas ktorej odslúžime všetky plánované úmysly nedeľných svätých liturgií. Plánujeme túto liturgiu vysielať online prostredníctvom internetu. Bližšie informácie v priebehu týždňa.