FARSKÉ OZNAMY – 36. nedeľa po ZSD

(27.01. 2019)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Marek CHALACHAN, bývajúci v Humennom aĽubomíra BAZÁROVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Matúš ČARNÝ, bývajúci v Humennom aPetronela PETRUNČÍKOVÁ, bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 3. Ľuboš KARAS, bývajúci v Humennom a Jana FERKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

 • V zbierke na Gréckokatolícku teologickú fakultu a cirkevné školy sa v našej farnosti nazbieralo 203,50.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Dnes (27.01. 2019) sa o 15.00 hod. v rímskokatolíckom chráme Všetkých svätých uskutoční Ekumenická bohoslužba z príležitosti Svetového týždňa za jednotu kresťanov. Srdečne Vás pozývame na tieto spoločné modlitby.
 • utorok (29.01. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme podľa zvyčajného poriadku. Z dôvodu maľovania chrámu tentokrát celodenná adorácia v piatok nebude.
 • sobotu (02.02. 2019) máme sviatok Stretnutia Pána. V piatok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň s lítijou, po nej sv. liturgia o 18:00 hod. V sobotu sv. liturgie o 07:30 hod. (slov.), 09:00 hod. (csl.) a večer o 17.00 hod. Veľká večiereň, 18:00 hod. sv. liturgia (slov.) Po sv. liturgiách bude požehnanie sviec a mirovanie.
 • V sobotu (02.02. 2019) pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie, ktoré sa uskutoční o 14.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
 • Saleziáni a saleziánky vás pozývajú na Don Bosco show s názvom: „Dotkni sa neba“, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu (03.02. 2019) o 15,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku (Kaske). Vstupné je dobrovoľné.