FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o Zachejovi

(03.02. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Ľuboš KARAS, bývajúci v Humennom a Jana FERKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

 

  • Pozvanie. Saleziáni a saleziánky vás pozývajú na Don Bosco show s názvom: „Dotkni sa neba“, ktorá sa uskutoční dnes (03.02. 2019) o 15,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku (Kaske). Vstupné je dobrovoľné.
  • utorok (05.02. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • sobotu (09.02. 2019) Vás pozývame na fašiangové zabíjačkové stretnutie, ktoré sa uskutoční v areáli nášho gymnázia GJZ od ranných hodín. Budeme radi, ak prijmete naše pozvanie a aj takouto formou upevníme vzťahy v našom spoločenstve.
  • Na budúcu nedeľu (10.02. 2019) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • Detský karneval. nedeľu (17.02. 2019) sa od 14:30 hod. uskutoční v Penzióne Aston Detský farský karneval. Chceme pozvať deti z našej farnosti, ale aj ich rodičov na tento karneval, aby sme aj takouto formou strávili spoločný čas. Podmienkou príchodu na karneval je mať masku a dobrú náladu. Rodičom stačí iba dobrá nálada.