FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

(10.02. 2019)

  • Na dnešnú nedeľu (10.02. 2019) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ. Účelom zbierky je zabezpečiť chod všetkých komisií nášho Arcibiskupstva a tiež na zvládnutie pastoračných aktivít. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • V pondelok (11.02. 2019) sa pred liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
  • utorok (12.02. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • piatok (13.02. 2019) je v našom kalendári voľnica!
  • V sobotu (16.02. 2019) pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie, ktoré sa uskutoční o 14.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • Detský karneval. nedeľu (17.02. 2019) sa od 14:30 hod. uskutoční v Penzióne Aston Detský farský karneval. Chceme pozvať deti z našej farnosti, ale aj ich rodičov na tento karneval, aby sme aj takouto formou strávili spoločný čas. Podmienkou príchodu na karneval pre deti je mať masku a dobrú náladu.
  • Opravy v hramotnej knihe farnosti. Keďže sa blíži čas zádušných sobôt v liturgickom kalendári, chceme vás poprosiť, že ak potrebujete vykonať nejakú zmenu, opravu v hramotnej knihe, aby ste to nahlásili kňazovi v sakristii. Pán Boh zaplať za porozumenie.