FARSKÉ OZNAMY – 4. nedeľa po Pasche – o porazenom (03.05. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Marián EŠTOK,bývajúci v Michaľanoch a Martina ONUFRÁKOVÁ,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.
  • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania! Na verejnosť už prenikli všelijaké informácie, nič však nie je ešte oficiálne. Zároveň si však všetci v našej farnosti uvedomujeme, že pri počte veriacich v našej farnosti a pri povolených limitoch, budeme môcť pustiť do chrámu maličké percento veriacich. A ako to poznám z pastoračnej praxe, prinesie to oveľa viac hriechu ako požehnania. Prečo ten a tá, a ja nie??? V našej farnosti pôjdeme celý týždeň podľa poriadku, ktorý sme pripravili a v priebehu týždňa, kedy sa mnohé skutočnosti objasnia, pristúpime aj my k riešeniu danej situácie.  Ale až od budúceho týždňa!
  • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť na internete alebo na výveskách pri chráme.
  • Pripomíname, že v pracovných dňoch bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 vystavená Eucharistia. Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
  • V stredu (06.05. 2020) o 17:30 bude Eucharistická adorácia a následne Mariánsky moleben vysielaný v priamom prenose cez internet.
  • Na budúcu nedeľu (10.05. 2020) bude liturgia o 09:00 hod. (slov.) vysielaná v priamom prenose špeciálne pre deti. Prenos začne už o 08:40 hod. pesničkami – ukazovačkami pre deti.