FARSKÉ OZNAMY – 4. nedeľa po Pasche – o porazenom

(12.05. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  1. Matúš SEJKA, bývajúci v Humennom a Monika DUDINSKÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

  • Na dnešnú nedeľu (12.05. 2019) je vyhlásená zbierka pre Seminár. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Deti zo Slávnostného svätého prijímania darovali na chrám 242,- eur.
  • V piatok (17.05. 2019) sa budeme pred svätými liturgiami (o 06:00 hod., o 17:30 hod.) modliť Moleben k P.P. Gojdičovi.
  • sobotu (18.05. 2019) sa uskutoční v Krakowe 10. Metropolitná púť Božieho milosrdenstva. Pripomíname, že odchod autobusu je v sobotu o 02:30 hod. ráno. Pre tých, ktorí odchádzajú na púť už v piatok, odchod autobusu je o 11:00 hod.
  • Deň farnosti. Po roku opäť organizujeme Deň farnosti, tentokrát s názvom Rodina ako malá Cirkev – Cirkev ako rodina. Hlavnou myšlienkou je stráviť spoločný čas v spoločenstve farskej rodiny, teda stretnutie rôznych vekových kategórií ako symbol nášho spoločenstva. Tento farský deň sa uskutoční 1. júna 2019 (sobota) v areáli hotela Merrys (rezort Vtáčie údolie v lokalite Ptičie). Bližšie informácie už máte aj na výveskách, či internetovej stránke. Tešíme sa na spoločné chvíle.
  • Víkend v Bárke sa pre deti nášho protopresbyteriátu uskutoční v dňoch 24.-26.05. 2019. Treba sa nahlásiť v sakristii do 21. mája. Cena za pobyt je 12, resp. 17 eur.
  • Oznamujeme deťom a mládeži, že na stránke nášho Mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli (www.gmcbarka.sk) sa už môžete prihlasovať na Letné stretnutia mládeže na Juskovej Voli. Aj tohto roku niekoľko turnusov podľa rôznych vekových kategórií. Všetky potrebné informácie si môžete nájsť nielen na výveske, ale aj na webe centra, kde sa nachádza aj online prihlasovací formulár.