FARSKÉ OZNAMY – 6. nedeľa po Päťdesiatnici (21.07. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Marián JASIK,narodený v Humennom abývajúci v Rokytove p/H. a Bibiána ČERHITOVÁ,narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

2. Mgr. Peter HREŽO, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Košarovciach a MUDr. Alena VOJTANIČOVÁ, narodená vo Svidníku a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

3. Dominik BÉLA,narodený a bývajúci v Košiciach a Denisa Mária KUNCOVÁ,narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

4. Dominik CHOMA,narodený v Humennom a bývajúci v Lieskovci a Kristína ĎUĎÁKOVÁ,narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát

  • Vo štvrtok (25.07. 2019)pokračujeme v stretnutí detí z našej farnosti s názvom: Prázdniny so svätými. Cieľom tohto projektu je, aby sa deti stretávali aj počas prázdnin a spoznávali konkrétnych svätých v Cirkvi. Stretnutia začína o 15:30 hod. na našom cirkevnom gymnáziu. Tešíme sa na vás.
  • Víkend pre rodinu. Plánujeme v dňoch 27. – 29.09. 2019 zorganizovať akciu Víkend pre rodinu, ktorej cieľom je stretnutie rodín farnosti za účelom prehĺbenia vzťahov medzi jednotlivými rodinami farnosti spojené s návštevou pútnického miesta Stara Wieš. Všetky potrebné informácie na plagáte na výveske.
  • Pripomíname, že v sakristii sa nachádzajú prihlasovacie hárky na autobusy na blížiace sa archieparchiálne odpustové slávnosti: Litmanová (04.08. 2019), Buková Hôrka (11.08. 2019), Ľutina (18.08. 2019). Ak bude patričný záujem o účasť na týchto odpustoch, objednali by sme pre vás autobus.