FARSKÉ OZNAMY – 8. nedeľa po Päťdesiatnici 04.08. 2019

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Dominik CHOMA,narodený v Humennom a bývajúci v Lieskovci a Kristína ĎUĎÁKOVÁ,narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

2. Valerián SELEP,narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Budimíri a Jana JUSKOVÁ, narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

3. Erik KIREŠ,narodený v Humennom a bývajúci v Zbojnom a Štefánia ŠIMONOVÁ,narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • utorok (06.08. 2019) máme sviatok Premenenia Pána. V pondelok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), po nej o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). V utorok ráno o 06:30 hod. Utiereň (csl.) a o 07:30 hod. sv. liturgia (csl.). Večer sv. liturgie o 16.30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
  • Vo štvrtok (08.08. 2019)pokračujeme v stretnutiach detí z našej farnosti s názvom: Prázdniny so svätými. Stretnutie začína o 15:30 hod. na našom cirkevnom gymnáziu. Stretávame sa a pripravujeme niečo na našu odpustovú slávnosť!
  • Na budúcu nedeľu (11.08. 2019) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školstvo. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • V súvislosti s púťou na Bukovej Hôrke oznamujeme, že odchod autobusu pre prihlásených účastníkov je na budúcu nedeľu (11.08. 2019) o 07.00 hod. z parkoviska pod cerkvou. Program odpustu si môžete pozrieť na plagátoch na výveske.
  • Víkend pre rodinu. V dňoch 27. – 29.09. 2019 organizujeme akciu Víkend pre rodinu, ktorej cieľom je stretnutie rodín farnosti za účelom prehĺbenia vzťahov medzi jednotlivými rodinami farnosti spojené s návštevou pútnického miesta Stara Wieš. Všetky potrebné, ale aj aktualizované informácie nájdete na  plagáte na výveske.
  • Pripomíname, že v sakristii sa ešte môžete nahlásiť na archieparchiálnú odpustovú slávnosť do Ľutiny. Ak bude patričný záujem, objednali by sme pre vás autobus.