FARSKÉ OZNAMY – Kvetná nedeľa (05.04. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Ing. Andrej BAČA,narodený v Žiline abývajúci v Humennom a Mgr. Petra KOVÁČOVÁ,narodenáa bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania!
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. Úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu.
 • Pred nami je Veľký a svätý (strastný) týždeň. Aj keď tie podmienky na duchovné prežívanie sú sťažené a obmedzené, pozývame Vás prežívať tento týždeň vo veľkej bázni, stíšenosti a hlavne s Božím slovom a modlitbou v rodine.
 • Dávame do pozornosti nové číslo farského časopisu. Nájdete tam inštrukcie, vysvetlenia, usmernenia a základné informácie na dni, ktoré sú pred nami. Napr. čítania na jednotlivé dni, či označenie bohoslužieb, ktoré budem vysielať v priamom prenose z nášho chrámu. Ako príloha sú v časopise aj modlitby: modlitba dokonalej ľútosti, modlitba duchovného svätého prijímania, modlitby k sv. Rochusovi a sv. archanjelovi Michalovi. Časopis si môžete vyzdvihnúť v predsieni farského chrámu alebo v pdf-formáte stiahnuť zo stránky našej farnosti. Tak si ho budete môcť prečítať na tablete, mobile alebo jednoducho doma vytlačiť.
 • Väčšina z vás má doma brožúrku s názvom Christos voskrese, kde sa nachádzajú všetky menlivé časti na bohoslužby od Veľkého štvrtku. Využite tieto texty a aj prostredníctvom nich sa duchovne spájajme zjednocujme v modliace sa spoločenstvo.
 • V stredu (08.04. 2020) sa budeme v priamom prenose na internete modliť Kajúcu pobožnosť so vzbudením si dokonalej ľútosti. Týmto obradom, v ktorom s nám dostáva odpustenie hriechov ako pri svätej spovedi (za určitých podmienok), chceme pripraviť čo najlepšie naše srdcia na slávenie toho najväčšieho tajomstva v dejinách ľudstva.   
 • Vo Svätý a veľký štvrtok (09.04. 2020) bude v našom farskom chráme                     o 17:00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou, po nej o 18:00 hod. Utiereň s čítaniami strastných evanjelií (Strasti). Všetko to budeme vysielať v priamom prenose cez internet.
 • Na Svätý a veľký piatok (10.04. 2020) pripadá prísny pôst: od mäsa, mlieka, vajec. Ráno o 08:00 hod. budú Kráľovské hodinky umučenia. Potom                o 15:00 hod. budeme sa modliť Veľkú večiereň s uložením plaščenice do hrobu, ktorá bude vysielaná v priamom prenose cez internet. O adorácii (strážení) pri Božom hrobe máte podrobnejšie vo farskom časopise.
 • Na Veľkú sobotu (11.04. 2020) sa budeme modliť o 09:00 hod. Jeruzalemskú utiereň. Večer o 17:00 hod. bude Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou, ktorú budeme vysielať v priamom prenose cez internet.
 •  V nedeľu Paschy (12.04. 2020) budeme sláviť Utiereň vzkriesenia o 05:00 hod., po nej o 06:00 hod. bude sv. liturgia a po nej svätenie veľkonočných jedál. Všetky tieto obrady budú v cirkevnoslovanskom jazyku a budú vysielané v priamom prenose cez internet. Pri svätení jedál, ktoré budete mať pripravené doma, po modlitbách prednesených kňazov (s úmyslom a požehnaním pre celú farnosť)  vás vyzveme (predovšetkým otcov rodín), aby ste spolu s kňazom tieto veľkonočné pokrmy pokropili svätenou vodou.O 14:00 hod. bude Veľkonočná večiereň.
 • Ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683,                  o. Pavol FEČKANIN – 0902 397 646. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde budeme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.