FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o Zachejovi (26.01. 2020)

  • V zbierke na Gréckokatolícku teologickú fakultu a cirkevné školy sa v našej farnosti nazbieralo 288,73.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Dnes (26.01. 2020) sa od 14:30 hod. uskutoční v Penzióne Aston Detský farský karneval. Pozývame deti z našej farnosti, ale aj ich rodičov na tento karneval, aby sme aj takouto formou strávili spoločný čas. Tešíme sa na vás.
  • utorok (28.01. 2020) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • Vo štvrtok (30.01. 2020) máme liturgickú spomienku Troch svätých svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho. V stredu večer o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), po nej o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). Vo štvrtok ráno 06:30 hod. Utiereň (csl.) a o 07:30 hod. sv. liturgia (csl.). Večer sv. liturgia o 18:00 hod. (slov.).
  • nedeľu (02.02. 2020) máme Nedeľu o mýtnikovi a farizejovi, ale aj sviatok  Stretnutia Pána. Liturgický program ako zvyčajne v nedeľu, po sv. liturgiách bude požehnanie sviec a mirovanie.
  •  Pozývame na farskú sánko-lyžovačku počas polročných prázdnin (pondelok –  3. februára 2020) v lyžiarskom stredisku Medvedie za Svidníkom! Príďte sa zabaviť a prežiť čas vo spoločenstve. Záujemcovia o túto aktivitu nech sa hlásia v sakristii. Bližšie informácie na plagátoch na výveske, resp. internete.
  • V predstihu oznamujeme, že v sobotu (08.02. 2020) Vás pozývame na ďalší ročník fašiangového zabíjačkového stretnutia, ktoré sa uskutoční v areáli nášho gymnázia GJZ od ranných hodín. Budeme radi, ak aj tohto roku prijmete naše pozvanie a aj takouto formou upevníme vzťahy v našom farskom spoločenstve.
  • Druhý štedrý večer, ktorý organizuje Miestny odbor Rusínskej obrody, sa uskutoční v sobotu (08.02. 2020). Vstupné je 15 eur. Program a ostatné informácie si môžete pozrieť na plagáte na výveske.