FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa po Bohozjavení

(07.01. 2018)

  • V utorok (09.01. 2018) od 17.15 hod. pozývame detí na stretnutie v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • Vo štvrtok (11.01. 2018) o 17.30 hod. (pred večernou svätou liturgiou) budeme sa v rámci Jubilejného roka modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľlovi Hopkovi.
  • Na budúcu nedeľu (14.01. 2018) je vyhlásená zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu v Prešove a cirkevné školy. Všetkým štedrým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • V súvislosti s plesom Vás prosíme, aby ste sa už záväzne nahlasovali. Nejaké prihlásenia už prebehli, tak aby ste mali miesto, keďže počet účastníkov plesu je obmedzený. Takisto prosíme všetkých podporovateľov a sympatizantov nášho plesu, ktorí by chceli nejakou drobnosťou prispieť do tomboly, aby sa o tejto možnosti informovali prostredníctvom kontaktných osôb. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a tešíme sa na spoločné chvíle aj počas plesu.