Kňazská vysviacka v Ľutine

Dňa 16. júna 2019 boli v bazilike v Ľutine kňazské vysviacky. Jedným z novovysvätených novokňazov Prešovskej eparchie je aj rodák z našej farnosti o. Matúš SEJKA.

Pápež Benedikt XVI. adresoval kňazom tieto slová:

„Myslím, že najdôležitejšie je to, aby veriaci videli, že kňazstvo pre ich kňaza nie je len „džob“, ktorému sa venuje len niekoľko hodín denne a potom je voľný, potom si žije pre seba, ale že to je človek, ktorý je nadchnutý Kristom, že nosí v sebe oheň Kristovej lásky. Ak vidia, že je plný Pánovej radosti, chápu ho, že nemôže robiť všetko, rešpektujú jeho limity a pomáhajú mu ako vedia. Toto je najdôležitejší bod, ktorým sa umožňuje vidieť a cítiť, že kňaz vo farnosti je povolaný Pánom a je plný lásky voči nemu a voči veriacim, ktorí sú mu zverení.“

Toto žičíme aj nášmu novokňazovi: aby si bol autentickým svedkom viery v Ježiša a jeho Cirkev. Aby si bol dobrým a statočným človekom, aby si bol aj dobrým a statočným kresťanom a dobrým a svätým kňazom.

Otec Matúš, na mnohaja lita!

Fotogaléria: https://grkathe.sk/project/knazska-vysviacka-v-lutine/