2. nedeľa po Päťdesiatnici

(03.06. 2018)

  • Ohlášky
  1. Sviatosť manželstva mienia prijať: Ľubomír KOČAN Miriam POPOVCOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.

 

  • piatok (08.06. 2018) máme sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista Milujúceho ľudí (ľudovo Božské srdce). Liturgický program ako vo sviatok počas týždňa: vo štvrtok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň s lítijou, v piatok ráno o 6:30 hod. Utiereň a o 7:30 sv. liturgia (csl.). Večer budú dve sväté liturgie: o 16:30 hod a o 18:00 hod. v slovenskom jazyku. Pri všetkých svätých liturgiách bude aj V piatok, keďže je sviatok, je aj voľnica.
  • V nedeľu (10.06. 2018) sa uskutoční stretnutie rodákov na Starine. Autobus z Humenného – Dubníka pôjde ráno o 8:00 a 8:15 od reštaurácie Hviezda.
  • Oznamujeme deťom a mládeži, že na stránke nášho Mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli (www.gmcbarka.sk) sa už môžete prihlasovať na Letné stretnutia mládeže na Juskovej Voli. Všetky potrebné informácie si môžete nájsť aj na výveske, resp. na webe centra.
  • Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ zriadil 13.04.2017 Humenský archieprchiálny vikariát so sídlom v Humennom. Dňa 8. novembra 2017 sa začalo s výstavbou samotnej budovy vikariátu. V súčasnosti sa dokončuje II. nadzemné podlažie a strecha budovy. Hlavným investorom stavby je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, nakoľko finančné možnosti vikariátu sú obmedzené.

Preto sa obraciam na Vás, drahí veriaci humenského vikariátu, s prosbou o výpomoc pri tejto investícii formou finančnej zbierky, ktorá sa vo všetkých farnostiach vikariátu uskutoční v nedeľu 17. júna 2018 a ktorou by sme spoločne napomohli tomuto dielu pre dobro našej miestnej Gréckokatolíckej cirkvi.

Za Vaše dary a modlitby Vám Pán Boh zaplať a odmeň prehojným požehnaním!

  • V sobotu (30.06. 2018) sa v Ľutine uskutoční Púť rodín a stretnutie detí Prešovskej archieparchie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom. Záujemci o toto stretnutie, zvlášť z radov detí, ktoré boli účastné Slávnostného svätého prijímania, nech sa hlásia v sakristii, aby sme podľa záujmu vedeli zabezpečiť autobus. Bližší program tohto stretnutia sa nachádza už aj na výveske.