Duchovná obnova na začiatku Veľké pôstu

Dávame do pozornosti program duchovnej obnovy na začiatku Veľkého pôstu, ktorá s v našej farnosti uskutoční v dňoch 16. – 18. februára 2018.

Pôstne obdobie je katechézou Cirkvi, kedy si máme uvedomiť Kristovo utrpenie, jeho obetu a lásku k človeku a na základe tejto skutočnosti urobiť sebareflexiu pre svoj vlastný život a svoje miesto v spoločnosti i spoločenstve, v ktorom žijeme.

Využime aj túto duchovnú obnovu ako čas milosti a posvätenia.