FARSKÉ OZNAMY – Mäsopôstna nedeľa

(04.02. 2018)

  • V zbierke na Podporný fond ABÚ sa v našej farnosti navyberalo 230.- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh Zaplať.
  • V utorok (05.02. 2018) sa od 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • V piatok (09.02. 2018) sa uskutoční po večernej svätej liturgii farské stretnutie mládeže.
  • V nedeľu (11.02. 2018) začíname liturgicky večierňou Svätú Štyridsiatnicu. Z tohto dôvodu sa začiatok nedeľných večierní vo Veľkom pôste posúva na 17.00 hod.
  • Ponúkame vám možnosť púte Loreto – San Giovanni Rotondo – Pieltrencina – Rím, ktorú ako vedúca púte organizuje p. Sisková Helena, v dňoch 24.02. – 01.03. 2018, v cene 227 eur. Bližšie informácie u p. Siskovej alebo na plagáte v sakristii chrámu.
  • Dávame do pozornosti duchovnú obnovu na začiatku Veľkého pôstu, ktorá sa v našej farnosti uskutoční v dňoch 16. – 18. februára 2018. Podrobný program duchovnej obnovy nájdete na výveskach, resp. internete.