FARSKÉ OZNAMY – 1. pôstna nedeľa

(10.03. 2019)

  • Pripomíname, že na dnešnú nedeľu (10.03. 2019) je vyhlásená zbierka pre Charitu. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • utorok (12.03. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • sobotu (16.03. 2019) máme zádušnú sobotu. Obidve liturgie budú obetované za našich zosnutých, po sv. liturgiách budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt.
  • sobotu (16.03. 2019) pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie, ktoré sa uskutoční o 14.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • Gréckokatolícka farnosť Medzilaborce organizuje evanjelizačný kurz Nový život v dňoch od piatku – 22.03. do nedele – 24.03.2019. Je zabezpečená strava a nocľah. Cena na osobu so stravou a ubytovaním je 40 eur. Bez ubytovania 9 eur, čo je v podstate iba strava. Všetky bližšie informácie a kontakty na prihlásenie sú na plagáte na výveske.