FARSKÉ OZNAMY – 2. pôstna nedeľa

(17.03. 2019)

  • utorok (19.03. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • sobotu (23.03. 2019) máme zádušnú sobotu. Obidve liturgie budú obetované za našich zosnutých, po sv. liturgiách budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt.
  • Budúca nedeľa (24.03. 2019) je pôstna – Krížupoklonná. V túto nedeľu sa budeme o 15:00 hod. modliť na Kalvárii Krížovú cestu, ktorú obetujeme za rodiny našej farnosti.