FARSKÉ OZNAMY – 5. nedeľa po Päťdesiatnici (14.07. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Marián JASIK,narodený v Humennom abývajúci v Rokytove p/H. a Bibiána ČERHITOVÁ,narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

2. Mgr. Peter HREŽO, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Košarovciach a MUDr. Alena VOJTANIČOVÁ, narodená vo Svidníku a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

3. Dominik BÉLA,narodený a bývajúci v Košiciach. a Denisa Mária KUNCOVÁ,narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • Na dnešnú nedeľu (14.07. 2019) je vyhlásená zbierka na Svojpomocný fond farností Prešovskej archieparchie. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
  • V stredu (17.07. 2019)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
  • Vo štvrtok (18.07. 2019)pokračujeme v stretnutí detí z našej farnosti s názvom: Prázdniny so svätými. Cieľom tohto projektu je, aby sa deti stretávali aj počas prázdnin a spoznávali konkrétnych svätých v Cirkvi. Stretnutia začína o 15:30 hod. na našom cirkevnom gymnáziu. Tešíme sa na vás.
  • sobotu (20.07. 2019) máme sviatok sv. proroka Eliáša. V piatok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), po nej o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). V sobotu ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.), večerný program ako obvykle v sobotu: o 17:00 hod. bude Veľká večiereň (slov.) a následne sv. liturgia18:00 hod. (slov.).
  • Blížia sa archieparchiálne odpustové slávnosti: Litmanová (04.08. 2019), Buková Hôrka (11.08. 2019), Ľutina (18.08. 2019). Ak by bol patričný záujem o účasť na týchto odpustoch, objednali by sme aj autobus. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakrestii.