FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

(21.01. 2018)

  • V zbierke na Gréckokatolícku teologickú fakultu v Prešove a Cirkevné školy sa v našom chráme nazbieralo 300.- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať!
  • Dnes (21.01. 2018) o 15.00 hod. sa v našom chráme uskutoční Ekumenická bohoslužba z príležitosti Svetového týždňa za jednotu kresťanov. Srdečne Vás pozývame na tieto spoločné modlitby.
  • V utorok (23.01. 2018) od 17.15 hod. sa uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • V piatok (26.01. 2018) je voľnica, po večernej sv. liturgii pozývame na Eucharistickú adoráciu.
  • V sobotu (27.01. 2018) pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko, ktoré sa uskutoční v budove GJZ, so začiatkom o 14.00 hod. Je potrebne priniesť si prezúvky.
  • Na budúcu nedeľu (28.01. 2018) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ.
  • Gréckokatolícka charita Prešov, Sociálne centrum Humenné vyhlasuje Zbierku potrieb a veci pod heslom: Nevyhadzuj – Pomôž – Neplytvaj. Jedná sa o zbierku hygienických a čistiacich potrieb, funkčných elektrospotrebičov, či kuchynských potrieb. Veci môžete priniesť do Sociálneho centra (na Štefánikovej ulici) v pondelok a stredu v čase od 8.00 – 11.00 hod. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na plagátoch na výveskach. Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať.