FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o Samaritánke

(29.04. 2018)

  • Ohlášky
  1. Martin POTOCKÝ, narodený v Humennom a bývajúci v Zubnom a Michaela KASIČOVÁ, narodená a bývajúca Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • V zbierke pre potreby Kňazského seminára v Prešove sa v našej farnosti nazbieralo 277.- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • pondelok (30.04. 2018) sa o 17:15 uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • utorok (01.05. 2018) bude ranná sv. liturgia o 7:30 hod. Pred sv. liturgiou budeme spovedať pred prvým piatkom.
  • Taktiež v  utorok (01.05. 2018) sa uskutoční Turistický deň s otcom arcibiskupom Jánom. Tohto roku to bude trasa Zámutov – Juskova Voľa. Všetky podrobnosti máte na výveske. Kvôli menšiemu záujmu sa autobus pre farnosť neobjednáva.
  • sobotu (05.05. 2018) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Odchod autobusu pre všetkých nahlásených je o 7:00 hod.
  • sobotu (05.05. 2018) po rannej svätej liturgii budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia a pokánia pre deti z našej farnosti. Chceme preto poprosiť rodičov, starých rodičov a ostatných príbuzných, aby oni k sviatosti zmierenia pristúpili v priebehu týždňa, aby sme v sobotu mali dostatok času na deti a ich prvú spoveď.
  • Na budúcu nedeľu (06.05. 2018) sa v našej farnosti uskutoční Slávnosť slávnostného svätého prijímania. Keďže sa to dotýka celkovo 53 detí, rozdelili sme ich do dvoch skupín, čo ma za následok aj menšiu úpravu liturgického poriadku. Ranná sv. liturgia o 7:30 hod. bude v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné liturgie (o 9.00 a 11.00 hod. budú v slovenskom jazyku). Zároveň Vás prosíme, aby ste rešpektovali organizačné pokyny v súvislosti so slávnosťou pri obidvoch liturgiách. Z dôvodu slávnosti sa spovedať počas nedeľných svätých liturgií nebude.
  • Pozývame na stretnutie rodákov vo Veľkej Poľane s o. biskupom Milanom Chauturom, ktoré sa uskutoční mája 2018 (nedeľa). Odchod autobusu je o 7:30 hod. z Dubníka a o 7:40 hod. z Lipovej ulice.