FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o slepom

(06.05. 2018)

  • Ohlášky
  1. Martin POTOCKÝ, narodený v Humennom a bývajúci v Zubnom a Michaela KASIČOVÁ, narodená a bývajúca Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.

 

  • utorok (08.05. 2018) bude ranná sv. liturgia o 7:30 hod.
  • Vutorok (08.05. 2018) tiež pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • Vo  štvrtok (10.05. 2018) máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Liturgický program ako vo sviatok počas týždňa: v stredu večer o 17:00 hod. Veľká večiereň, vo štvrtok ráno o 6:30 hod. Utiereň a o 7:30 sv. liturgia. Večer budú dve sväté liturgie: o 16:30 hod a o 18:00 hod. Pri všetkých svätých liturgiách bude mirovanie.
  • V piatok (11.05. 2018) je voľnica.
  • V piatok (11.05. 2018) sa po večernej sv. liturgii uskutoční stretnutie mladých.
  • Na budúcu nedeľu (13.05. 2018) je vyhlásená zbierka na Katolícke masmédiá. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • Dňa 2. júna 2018 (v sobotu) sa uskutoční v Krakowe Metropolitná púť Božieho milosrdenstva. Záujemci o túto púť (s odchodom v ranných hodinách a návratom večer) nech sa nahlásia v priebehu týždňa v sakristii. Plánovaný odchod autobusu je o 03:00 hod. ráno.