FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Otcov 1. Nicejského snemu

(13.05. 2018)

  • Ohlášky
  1. Martin POTOCKÝ, narodený v Humennom a bývajúci v Zubnom a Michaela KASIČOVÁ, narodená a bývajúca Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.

 

  • Na dnešnú nedeľu (13.05. 2018) je vyhlásená zbierka na Katolícke masmédiá. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • V stredu (16.05. 2018) sa uskutoční v Ľutine metropolitná púť kňazov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris. Z tohto dôvodu ranná svätá liturgia nebude!
  • Vsobotu (19.05. 2018) sa o 10.00 hod. bude v našom chráme sláviť archijerejská svätá liturgia. Z tohto dôvodu ranná svätá liturgia nebude. Keďže sa jedná o zádušnú sobotu, zádušná liturgia za všetkých našich zosnutých bude slúžená v piatok ráno, aj panychída s čítaniami jednotlivých hramôt.
  • Plánujeme v našej farnosti zorganizovať akciu s názvom Deň farnosti, ktorého hlavnou myšlienkou je stretnutie rodín z našej farnosti. Teda stretnutie rôznych vekových kategórií ako symbol nášho spoločenstva. Tento farský deň by sa uskutočnil júna 2018 (sobota) v areáli hotela Merrys (rezort Vtáčie údolie v lokalite Ptičie). Keďže s organizáciou tohto typu podujatia súvisia mnohé rezervácie, objednávky, chceme vás poprosiť, aby ste sa aspoň predbežne nahlásili (stačí jeden z rodiny, ktorý uvedie počet) a to buď prihlásením sa v sakristii alebo prostredníctvom našej FB stránky farnosti. Ďakujeme za pochopenie a v mene všetkých organizátorov môžem už teraz povedať, že sa na túto akciu veľmi tešíme. Bližšie informácie už máte aj na výveskách.
  • Dňa 2. júna 2018 (v sobotu) sa uskutoční v Krakowe 9. Metropolitná púť Božieho milosrdenstva. Záujemci o túto púť nech sa nahlásia v priebehu týždňa v sakristii.