Nedeľa svätých Praotcov

(16.12. 2018)

  • V pondelok (17.12. 2018) sa pred liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k biskupovi Gojdičovi.
  • utorok (18.12. 2018) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • Vo štvrtok (20.12. 2018), od 30 hod. budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pre chorých v našej farnosti. Ak máte záujem o vyslúženie tejto sviatosti pre Vašich blízkych, nahláste to v sakristii do utorka večera (18.12. 2018).
  • V piatok (21.12. 2018) bude v našom chráme o 11:30 hod. slúžená liturgia za účasti študentov a pedagógov nášho cirkevného gymnázia.
  • V nedeľu (23.12. 2018) budeme v našej farnosti od 15:00 hod. vysluhovať sviatosť zmierenia (spoveď) pred sviatkom Narodenia Ježiša. Z tohto dôvodu večiereň v nedeľu nebude, iba sv. liturgia o 18:00 hod.
  • Počas budúceho týždňa budeme zapisovať intencie (úmysly) svätých liturgií. Zatiaľ budeme zapisovať iba na mesiac január 2019. Zapisovať ich budeme v sakristii, po skončení svätých liturgií. Potom, v priebehu mesiaca január, vyhlásime termín, kedy budeme zapisovať už aj na ostatné mesiace budúceho roka.
  • Betlehemské svetlo. V pondelok (24.12. 2018) bude možné vo vstupnej časti chrámu zažať si Betlehemské svetlo, ktoré bude prinesené do chrámu počas ranných obradov.
  • Pohľadnice. Na budúci rok (09. 2019) sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z chrámu ponúkame zdarma vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete chcieť, obdarujete ním niekoho ďalšieho.