Prečo zapaľujeme obetné sviečky?

Obetná sviečka symbolizuje tvoju modlitbu, ktorá horí a vznáša sa pred Bohom

Mäkký vosk sviečky

Symbol tvojej pripravenosti počúvať Boha. Vyjadruje tvoju ľútosť nad tvrdosťou a neposlušnosťou tvojho srdca a tiež túžbu, aby Pán urobil poddajným tvoje srdce.

Plameň a svetlo sviečky

Plameň vyjadruje teplo  a plameň tvojej lásky k Bohu. Svetlo sviečky ťa vedie k túžbe byť  synom a dcérou svetla, k túžbe zanechať temnotu zlých skutkov, myšlienok a túžob, aby z tvojho života zmizol každý hriech a neprávosť. Je tiež symbolom Ježiša Krista: ,,Ja som svetlo sveta!“

Milodar za sviečku

Milodar je tvoj dar Bohu, ktorý dal sám seba ako obetu za teba. Je to znamenie dobrovoľného obetovania sa Bohu a Cirkvi. Tým, že sa vzdáš peňazí ukazuješ, že tvoj život nezávisí od toho, čo máš, ale je v rukách Boha. Je to modlitba podporená tvojou obetou a zrieknutím – otvára tvoje srdce pre Božie milosti.

Sviečka, obeta a modlitba

Sviečka sa nemodlí za teba, ona ti pripomína, že modlitba by mala ustavične horieť v tvojom srdci.  Nemôžeš dať sviečku formálne, s chladným srdcom, bez modlitby.

Vkladanie sviečky má byť sprevádzané modlitbou zo srdca. Ak tvoje srdce netúži naozaj milovať a odpúšťať, tvoja obeta je márna.

Pamätaj, že všetky tvoje modlitby a všetky tvoje obety k Bohu budú zamietnuté ním, ak máš vo svojom srdci zlo proti niekomu, alebo si v nepriateľstve s ostatnými.

Bez lásky k Bohu a k blížnemu je márne prinášať sviečky na obetu.

Najväčšou obetou je milovať  Boha a svojho blížneho.

Modlitba  pri vkladaní sviečky do obetného svietnika

Modlitba za zdravie: Pamätaj, Pane, na zdravie (resp. povedz iný úmysel) svojho služobníka/služobníčky (povedz meno).

Pri vkladaní sviečky môžeš prednášať s pokorným srdcom aj svoje vlastné modlitby za seba a za iných (za zdravie, ochranu, pomoc, uzdravenie, odpustenie, poďakovanie, zmierenie, požehnanie, obrátenie a pod.)

Modlitba za zomrelých: Pamätaj, Pane, na pokoj duše zosnulého služobníka/služobníčky (povedz meno), odpusť mu dobrovoľné i nedobrovoľné hriechy a priveď ho do nebeského kráľovstva.